Schoolmaatschappelijk werk

Als een school signaleert dat het met een leerling op school en/of thuis niet goed gaat, kan het schoolmaatschappelijk werk (SMW) worden ingeschakeld. Aan iedere school is een schoolmaatschappelijk werker gekoppeld en hij/zij ondersteunt het onderwijs bij de begeleiding van kinderen door een brugfunctie te vervullen tussen de school, de ouders en de instellingen voor jeugdzorg. SMW is een vorm van hulpverlening die binnen het primair onderwijs gericht is op de driehoek: kind-ouder-school, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

De kernactiviteiten van onze schoolmaatschappelijk werkers zijn:

  • Het geven van informatie en advies
  • Psychosociale hulpverlening (kinderen die niet lekker in hun vel zitten of gedrag waar zorgen over zijn)
  • Problemen gerelateerd aan de thuissituatie
  • Contacten met externe (jeugd)hulpverlenende instanties, o.a. Jeugdteams en Sociale Wijk Teams
  • Ondersteunen van school en ouders in verstoorde relaties/communicatie
  • Kortdurende opvoedondersteuning
  • Na een ingrijpende gebeurtenis begeleiding, opvang- en nazorg bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouders
  • Deelname aan de ondersteuningsteams van de basisschool

Hier vindt U de folder van het Schoolmaatschappelijk Werk in de Zaanstreek

Folder SMW

Onderwijs is de ontwikkeling van kracht en ideaal.