Het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum valt onder het bestuur van Zaan Primair. Het DC verricht diensten voor de reguliere scholen van Zaan Primair, OpSpoor, de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs. Het DC heeft tot kerntaak om de scholen te ondersteunen bij het inrichten van de basisondersteuning. Op het DC werken verschillende soorten specialisten die kunnen worden ingezet:

 

  1. Elke reguliere school heeft een schoolondersteuner toegewezen gekregen. Deze ondersteuner neemt deel aan de zorgteambesprekingen, denkt kritisch mee met de school over de vormgeving van passend onderwijs en ondersteunt bij de aanvragen voor specifieke – extra toe te kennen – arrangementen.
  2. Een schoolmaatschappelijk werker is eveneens toegewezen aan de scholen. Deze specialist kan een schakelfunctie vervullen tussen school en ouders en tussen school en jeugdhulpverlening.
  3. Ook kan de school een beroep doen op specialisten passend onderwijs die expertise hebben ontwikkeld op het gebied van passend onderwijs. Ondersteuningsaanvragen kunnen gedaan worden op leerling-, groeps- en schoolniveau.
  4. Sommige leerlingen zijn voor het leren afhankelijk van de instructie van gespecialiseerde leerkrachten. Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in taal/lezen, rekenen en hoogbegaafdheid en geven leerlingen van reguliere scholen extra ondersteuning in zgn. hulpklassen.
  5. Tenslotte kunnen scholen een beroep doen op een van onze onderzoekers, die bevoegd zijn om intelligentie- en gedragsonderzoek te doen. Zij kunnen worden ingeschakeld voor een observatie in de groep, maar ook voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.
Kinderen hebben meer behoefte aan modellen dan aan critici.