Ons team

Het team van het Dienstencentrum is opgedeeld in verschillende functiegroepen:

Schoolondersteuners (SOS): Elke school binnen ons verzorgingsgebied heeft een schoolondersteuner toegewezen gekregen. De SOS’er helpt scholen bij de vormgeving van passend onderwijs, legt de verbinding naar de bovenschoolse zorgstructuur en ondersteunt bij de voorbereiding van aanvragen voor bijzondere arrangementen en verwijzingen naar SO/SBO.

Specialisten Passend Onderwijs (SPO): De specialisten passend onderwijs hebben expertise op het gebied van gedrag, (zeer) moeilijk lerende kinderen, autisme, motorische beperkingen, hoogbegaafdheid, langdurig zieke leerlingen, PBS, oplossingsgericht werken, executieve vaardigheden, pestproblematiek en terugplaatsing van leerlingen vanuit SBO naar regulier onderwijs. Er zijn ook SPO’ers werkzaam op het gebied van taal/lezen, rekenen en jonge kind. De SPO’er coacht leerkrachten, geven trainingen en workshops, observeren leerlingen en ondersteunen bij het ontwerpen van plannen van aanpak. De specialisten taal/lezen/rekenen werken ook met groepjes leerlingen in de werkplaatsen.

Onderzoekers: De orthopedagogen van het DC doen observaties en voeren diagnostisch onderzoek uit. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen en adviesgesprekken georganiseerd met ouders en school.

HB-specialisten: Verschillende medewerkers zijn gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde leerlingen. Zij werken niet alleen in de zgn. plusklassen, maar ondersteunen ook schoolteams bij de inrichting van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Schoolmaatschappelijk werkers (SMW): Elke school heeft een vaste contactpersoon vanuit het SMW. De kerntaak van de SMW’er is het vervullen van de makelaarsrol tussen school, ouders en jeugdhulpverlening.

Hieronder de portrettengalerij:

Babs Schipper

Babs Schipper

directeur

 Alaine Rijkenberg

Alaine Rijkenberg

coördinator

 Angélique Malina

Angélique Malina

administratie

Cathy de Boer

Cathy de Boer

schoolondersteuner

 Denise Abdoelkariem

Denise Abdoelkariem

schoolondersteuner

Esther van Dijk

Esther van Dijk

schoolondersteuner

Louise Zeeman

Louise Zeeman

schoolondersteuner

Mirjam de Jong

Mirjam de Jong

schoolondersteuner

 Chyrina Hoeksema

Chyrina Hoeksema

schoolondersteuner/onderzoeker

Laura Blaauw

Laura Blaauw

schoolondersteuner

Kirsten de Boer

Kirsten de Boer

schoolondersteuner

 Judith Koster

Judith Koster

specialist passend onderwijs

 Frank Molenaar

Frank Molenaar

specialist passend onderwijs

 Martin Berends

Martin Berends

specialist passend onderwijs

Birgit Knuvers

Birgit Knuvers

specialist passend onderwijs/onderzoeker

Xavier Siegelaer

Xavier Siegelaer

specialist passend onderwijs

Sanne van den Bergh

Sanne van den Bergh

specialist passend onderwijs

 Erna van Gammeren

Erna van Gammeren

specialist passend onderwijs

Irma van der Meer

Irma van der Meer

specialist passend onderwijs

 Ildi Nagelhout

Ildi Nagelhout

specialist passend onderwijs

Ilona van Vliet

Ilona van Vliet

specialist passend onderwijs

Suzanne Roest

Suzanne Roest

specialist passend onderwijs

Kim Casalod

Kim Casalod

specialist passend onderwijs

Anja Wierts

Anja Wierts

specialist passend onderwijs

 Vanessa Roet

Vanessa Roet

HB-specialist

Pauline Adams

Pauline Adams

HB-specialist

Elise Snoek

Elise Snoek

HB-specialist

 Vanessa van Eyck

Vanessa van Eyck

onderzoeker

Manon Oudejans

Manon Oudejans

onderzoeker

Lisette Way

Lisette Way

onderzoeker

 Niels Erkamp

Niels Erkamp

schoolmaatschappelijk werker

Nadine Lohmann

Nadine Lohmann

schoolmaatschappelijk werker

Dorien Goedemondt

Dorien Goedemondt

schoolmaatschappelijk werker

Judith Wolke

Judith Wolke

schoolmaatschappelijk werker