Extern aanbod

 

Ons extern aanbod wordt uitgevoerd door de onderwijsspecialisten en specialisten passend onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan observaties, pedagogisch-didactisch onderzoek, leerkracht begeleiding, faalangsttraining, steungroep pesten en andere onderwerpen die verband houden met het verbeteren van de basisondersteuning.
Het aanbod is onder te verdelen in twee categorieën:

A. Hulpklassen

In het kader van passend onderwijs is het niet de bedoeling dat leerlingen uit de groep worden gehaald om op een andere plaats dan de eigen school onderwijs te ontvangen. Vanuit het Dienstencentrum zijn de meeste inspanningen er dan ook op gericht om de zorgcapaciteit van scholen te versterken. Daar ligt ook de kern van passend onderwijs: regulier waar het kan en alleen speciaal waar het moet. Desondanks lukt het niet altijd om leerlingen in de eigen klas op de eigen school goed te begeleiden. De stap naar het speciaal (basis) onderwijs hoeft niet direct gezet te worden als er nog tussenoplossingen mogelijk zijn. Deze tussenoplossingen hebben we georganiseerd in de vorm van hulpklassen. Het belangrijkste kenmerk van deze klassen is dat ze tijdelijk zijn en gericht op terugkeer in de eigen groep. De begeleiding wordt geboden aan kleine groepen leerlingen op het gebied van lezen, spellen, rekenen en (hoog)begaafdheid. De groepen worden begeleid door onderwijsspecialisten van het Dienstencentrum. Ze hebben veel ervaring in het onderwijs, een voortgezette studie afgerond en een sterke affiniteit met het vakgebied.

Voor het lezen, spellen en rekenen zijn enkele tientallen hulpklassen ingericht. Voor sommige leerlingen is alleen een individueel begeleidingstraject effectief. De hulpklassen worden in beginsel op de eigen school georganiseerd, maar er zijn ook hulpklassen ingericht op andere Zaan Primair scholen en het Dienstencentrum.

Voor de groep (hoog)begaafde leerlingen vanaf medio groep 5  tot medio groep 8 zijn in onze regio zes zgn. plusklassen ingericht. Een zeer uitdagende leeromgeving is ingericht op drie scholen verdeeld over de Zaanstreek. Het lesprogramma is landelijk ontwikkeld en biedt begaafde leerlingen veel mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen.

 

B. Presentaties en workshops

De medewerkers van het Dienstencentrum hebben in de afgelopen jaren een keur aan specialisaties ontwikkeld en zijn in staat om boeiende en leerzame presentaties of workshops te geven tijdens een teambijeenkomst of studiedag. Afhankelijk van de wensen van een school kan de presentatie/workshop worden afgestemd op specifieke vraagstukken.

Presentaties:

 • Vergroten van motivatie bij kinderen op school
 • Aanpak van pesten binnen de school
 • Introductie in SWPBS (schoolwide positive behavior support)
 • Bewustzijn creëren met betrekking tot het gedrag van leerlingen binnen de school
 • Het versterken van begrijpend lezen door Close Reading
 • Schrijven, een vak apart
 • Een nieuwe schrijfmethode en dan….
 • Protocol leesproblemen en dyslexie, welke interventies zijn er nodig voor een dyslexieonderzoek
 • Signaleren van dyslexiekenmerken in de kleuterbouw en dan…
 • BOUW, preventief programma dyslexie vanaf M2

Workshops:

 • Hoe geef ik een effectieve rekenles?
 • Voorbereidend schrijven in de kleuterklas
 • Schrijven in de onderbouw
 • Schrijven in de midden- en bovenbouw
 • Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen
 • Rekenmuur: rekenhiaten inzichtelijk maken, verminderen en oplossen
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) rekenen afnemen vanaf groep 3
We moeten kinderen leren dromen met hun ogen open.