Onderzoek

Op aanvraag van school en ouders verricht het onderzoeksteam diagnostisch onderzoek binnen het basisonderwijs. In het onderzoeksteam werken orthopedagogen en een schoolpsycholoog. Er wordt gewerkt vanuit de methode handelingsgericht werken/handelingsgerichte diagnostiek. Na het onderzoek vindt er verslaglegging plaats en een adviesgesprek met ouders en school. Het onderzoeksteam richt zich met name op onderwijsleerproblemen.

De kernactiviteiten van onze onderzoekers zijn:

  • Uitvoeren van intelligentieonderzoek
  • Psychologisch onderzoek gericht op gedrag (ontwikkelingsproblematiek zoals AD(H)D/ autisme alleen screenend) en sociaal emotionele problematiek
  • Observatie in de klas
  • Aansluiten bij BOT op aanvraag van school
  • NSCCT afname en interpretatie
  • NIO groepsafname
  • Het voeren van gesprekken met ouders n.a.v. uitgevoerd onderzoek
  • Het geven van handelingsgerichte adviezen voor het werken in de klas
Een goede leraar legt uit, de betere leraar demonstreert en de beste leraar inspireert.